Condities

Indien u contact wilt opnemen met EXPANSYS, of een bestelling wilt plaatsen per telefoon, kunt u ons bereiken op +32 (0)38 080 136, vanaf 9:00 tot 17:00 van maandag tot en met vrijdag.

Uw Overeenkomst met EXPANSYS

Tussen
het bedrijf EXPANSYS S.A.S
256 Rue de Thor, CS 90554
34960 Montpellier Cedex 2
France

NL.8151.41.518.B01

En
De Klant

Hierna genoemd "de Partijen"

NB: EXPANSYS maakt onderscheid tussen volgende entiteiten: de Klant en de Consument. De Klant koopt ofwel voor zijn eigen rekening, voor de rekening van een bedrijf of is een bedrijf zelf. De Consument koopt alleen voor zichzelf.

Inleiding

EXPANSYS is een onderneming gespecialiseerd in de online verkoop van hightechproducten. EXPANSYS verkoopt zijn producten op afstand via internet (website of e-mail), of per telefoon, fax, of post. EXPANSYS heeft naast zijn online webwinkels geen andere winkels. Alle door EXPANSYS verkochte producten zijn geïnventariseerd op de internetsites van de maatschappij. EXPANSYS deelt geen papieren catalogus uit.

1.0 Doel

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de verkoopdetails tussen de onderneming EXPANSYS en de Klant. De Algemene Voorwaarden zijn geldig voor ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon (Klant of Consument) die een bestelling plaatst op de site www.expansys.nl. Indien de Algemene Voorwaarden verschillen per klanttype, wordt dit duidelijk vermeld.

1.1 Toepassing

Onder deze Voorwaarden valt de verkoop van alle producten die verkrijgbaar zijn op w www.expansys.nl, op de dag van bestelling. Ze zijn ook geldig voor alle bestellingen via internet, e-mail, telefoon, fax, of per post. Indien de Voorwaarden verschillen per bestelwijze, wordt dit duidelijk vermeld.

1.2 Territorialiteitsbeginsel

EXPANSYS is een Franse onderneming. Klanten die via de website van EXPANSYS bestellen, kopen in Frankrijk en zijn daarom ook onderworpen aan de Franse wetgeving. Op deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomst is Frans recht van toepassing. In geval van een geschil, zullen de Partijen trachten deze door een minnelijke schikking op te lossen.

1.3 Bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten

Aangezien de aankoop van een product via de site van de maatschappij EXPANSYS geen dagelijkse handeling betreft, en conform artikel 1124 van de Franse wet, verklaart elke Klant van EXPANSYS dat hij/zij bevoegd is om een overeenkomst aan te gaan op de hierna vermelde voorwaarden, dwz. hij/zij verklaart te beschikken over de geëmancipeerde minderheid of wettelijke meerderheid, en niet beschermd te zijn volgens Artikel 488 van de Franse wet.

1.4 Aanvaarding door de Klant

Door het plaatsen van de bestelling, bevestigt de Klant uitdrukkelijk akkoord te gaan met de geldende voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitzondering van andere voorwaarden, behalve als beide Partijen hiervoor een schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend. Ook een telefonische aankoop of een aankoop per e-mail, fax of reguliere post, houdt in dat deze voorwaarden worden aanvaard. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden nagelezen op de website, of op verzoek van de Klant worden verstuurd via e-mail of per post. 

1.5 Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen op elk moment worden herzien. Het is van belang dat de Klant deze dus regelmatig doorneemt. Elke versie is specifiek gedateerd. Bestellingen vallen om die reden altijd onder de online Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op het moment van bestellen.

1.6 Productspecificaties

De onderneming EXPANSYS streeft ernaar duidelijke en volledige informatie te geven over de belangrijkste technische specificaties van de producten. Onze productmanagers streven ernaar alle producten op de website te voorzien van de bijpassende afbeelding. Indien er zich een esthetisch verschil zou voordoen, heeft dit echter geen invloed op de technische specificaties van het product. EXPANSYS biedt op elk van de fiches een link naar artikels over het product, of direct naar de website van de fabrikant. Indien nodig, kunt u de klantenservice bellen of mailen om een bevestiging te krijgen van deze informatie. Tenzij anders vermeld, zijn alle producten die worden verkocht door de onderneming EXPANSYS nieuw. De aangeboden producten zijn conform de Europese wet en normen. EXPANSYS tracht de Consument altijd van een handleiding in diens taal te voorzien. Het is mogelijk dat deze handleiding slechts te verkrijgen is op digitale wijze (Compact Disc) of kan worden gedownload via het internet.

1.7 Kortingen en geschenken

Geschenken worden aangeboden naargelang het aangekochte product. Deze zijn op de pagina's van de desbetreffende producten terug te vinden. De Klant kan geen aanspraak maken op een korting of compensatie indien hij de aangeboden cadeaus zou weigeren, gezien de onderneming EXPANSYS de kosten voor deze geschenken op zich neemt. De geschenken zijn dus niet onder garantie, en kunnen niet worden omgeruild of teruggenomen.

1.8 Prijs

1.8.1 Prijzen worden uitgedrukt in euro, inclusief BTW, exclusief verzendkosten. 

1.8.2 Prijzen kunnen fluctueren en de weergegeven prijzen kunnen dus op elk moment worden gewijzigd. Prijzen kunnen ook variëren door introductie, speciale aanbiedingen of uitverkoop. Prijzen van producten die niet voorradig zijn of die verkrijgbaar zijn als pre-order, zijn gedurende 7 dagen na het plaatsen van de bestelling geldig. Als de prijs van het product wordt gewijzigd ten opzichte van de prijs ten tijde van de pre-order, wordt de Klant hierover geïnformeerd en heeft hij/zij de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.

1.8.3 Alle prijzen worden duidelijk weergegeven onder voorbehoud van typefouten.

1.8.4 Verzendkosten

De verzendkosten zijn berekend op basis van het geschatte gewicht (regel gewicht/volumeverhouding van de koeriersdienst) van het pakket (inclusief verpakking en geschenken), het land waarnaar de producten worden gezonden en de gekozen transporteur. De verzekeringskosten zijn inbegrepen en ad valorem. De verzendkosten kunnen in het kader van een marketingaanbieding mogelijks gratis worden aangeboden.

Merk op dat indien de verzendmethode 'onder rembours' beschikbaar is in uw land, de kosten voor deze dienst zijn opgenomen in de verzendkosten. Deze kosten kunnen niet worden betwist eenmaal de bestelling is afgeleverd. 

1.8.5 EXPANSYS verstuurt enkel pakketten die verzekerd zijn op basis van hun waarde (ad valorem). Deze verzekeringskosten zijn inbegrepen in de verzendkosten.

 

2.0 Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW)

2.1 Toepassing

Op transacties die plaatsvinden met inwoners van de Europese Unie wordt BTW toegepast. Er wordt geen belasting in rekening gebracht bij transacties met Nederlandse bedrijven die beschikken over een intra-communautair BTW-nummer.

Op producten voor levering naar Sint Maarten, de ABC-eilanden, Saba en Sint Eustatius wordt geen BTW toegepast. Volgens de op dat moment wettelijke verplichting, worden de producten op aankomst belast (lokale BTW, douanerechten...), deze belastingskosten zijn te betalen door de Klant tenzij anders is vastgelegd tussen de partijen. De factuur die de goederen vergezelt toont aan of de BTW betaald werd of niet.

Bij het plaatsen van een bestelling moeten klanten hun btw-nummer opgeven, waarna wij het nummer controleren. De Klant is ervan op de hoogte en gaat ermee akkoord dat de BTW in rekening wordt gebracht op alle bestellingen waarvoor geen btw-nummer werd opgegeven of waarbij dat nummer niet door onze dienst kon worden gevalideerd.

 

2.2 Percentage BTW

Het percentage BTW dat toegepast wordt, is afhankelijk van het land waar de goederen worden geleverd. Het bedraagt 21 % voor een levering in Nederland.

2.3 Douanerechten

Er is geen sprake van heffen van douanerecht binnen de Europese Unie, onder voorbehoud dat de huidige wetgeving niet verandert. Douanerecht kan eventueel worden toegepast op goederen die verkocht zijn vanuit de Europese Unie naar een land dat zich buiten de EU bevindt. In dat geval dient de Klant de douanerechten te betalen, en alle mogelijke administratieve zaken te regelen. De verkoper is, eenmaal de producten zijn verzonden, niet meer verantwoordelijk. Vergeet niet dat de Nederlandse Antillen, ook al horen ze bij de Europese Unie, niet dezelfde douaneregelgeving hebben en er dus toezicht is op het in, uit- en doorvoer van goederen (zie ook paraaf 2.1).

3.0 Bestelling

3.1 Het plaatsen  van een bestelling

Particulieren kunnen hun bestellingen bij EXPANSYS rechtstreeks op de website plaatsen of telefonisch, via e-mail, per fax of post bestellen. Indien de Klant via de website bestelt, dient hij/zij zelf zijn/haar gegevens in te vullen in een gepast formulier. Wij nodigen de Klant uit om het formulier aandachtig na te lezen, alvorens een bestelling te plaatsen. EXPANSYS is niet verantwoordelijk voor het sturen van e-mails naar een verkeerd e-mailadres of het versturen van pakketten naar een verkeerd leveradres indien het voorgaande te wijten is aan een verkeerd ingevuld formulier.

De Klant is verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. Deze zal op de factuur verschijnen. Na verzending zal er door EXPANSYS geen wijziging meer worden aangebracht op de factuur.

3.2 Bevestiging

De Klant ontvangt een automatische bestelbevestiging via e-mail, mits het door de Klant opgegeven e-mailadres correct is. 

3.3 Annuleren van een bestelling

3.3.1 Elke Klant kan een bestelling op ieder moment annuleren, tenzij deze al werd gefactureerd. In een dergelijk geval, en indien de Klant zijn/haar bestelde producten echt niet meer wenst, zijn er twee opties:

- indien het pakket door de post wordt geleverd, dient de Klant het pakket te weigeren bij ontvangst, en met andere woorden het pakket terugsturen zonder het te openen met als motief "pakket geweigerd";

- indien het pakket door een koeriersdienst als DHL wordt geleverd, dient de Klant het pakket aan te nemen en het, op zijn/haar kosten en ongeopend, terug te sturen. Op het totale terug te storten bedrag zullen 2,5 keer de verzendkosten die zijn toegepast op het moment van bestellen in vermindering worden gebracht.

Indien de Klant heeft besteld via de website van EXPANSYS, kan de bestelling telefonisch of via e-mail worden geannuleerd. Indien de Klant heeft gekozen voor een andere bestelwijze, dient hij/zij contact op te nemen met de onderneming om de bestelling te annuleren. Tenzij anders vermeld, wordt er geen financiële compensatie in rekening gebracht voor het annuleren van een bestelling.

3.3.2 Annuleren van bestellingen vooraf betaald via bankoverschrijving of PayPal.

A – Betaling via bankverrichting

Voor alle gedeeltelijk of volledig voorafbetaalde bestellingen die geannuleerd zijn, waarvan de bestelde artikelen op vooraad zijn of niet op het moment van annuleren, zal er een terugbetaling via bankverrichting worden uitgevoerd binnen de 30 dagen ter hoogte van het betaalde bedrag.

B – Betaling via PayPal

Voor alle gedeeltelijk of volledig voorafbetaalde bestellingen die geannuleerd zijn, waarvan de bestelde artikelen wel of niet op vooraad zijn op het moment van annuleren, zal er een terugbetaling worden uitgevoerd via PayPal binnen de 8 dagen ter hoogte van het betaalde bedrag.

3.4 Productbeschikbaarheid

Producten en prijzen zijn geldig zolang ze op de website zichtbaar zijn en zolang de voorraad strekt. Klanten kunnen telefonisch, per e-mail of fax meer informatie verkrijgen. Als een product niet beschikbaar is, wordt dat uitdrukkelijk op de website aangegeven. Afhankelijk van het product, kan het één van volgende statussen krijgen: " X op voorraad – 3 dagen", "Naar schatting 4 dagen", "Pre-order mogelijk", "Op verzoek", "Niet meer op voorraad". Als EXPANSYS een bepaald product niet (meer) kan verkrijgen van zijn leverancier, zal de onderneming dat per e-mail aan de Klant doorgeven. De Klant heeft dan de mogelijkheid om zijn/haar bestelling te annuleren of om een alternatief product te bestellen dat door EXPANSYS wordt aanbevolen. In ieder geval zal er geen enkele compensatie gevraagd worden voor het annuleren.

3.5 "B-stock" of tweedehands producten

Gelieve ermee rekening te houden dat B-stock producten niet nieuw zijn en worden verkocht op een strikte basis "Wie het eerst komt, het eerste maalt".
Deze producten worden verkocht zoals ze zijn, wat inhoudt dat sommige elementen zoals kabels, drivers en CDs, kleine accessoires of handleidingen kunnen ontbreken. De verpakking kan neutraal zijn of origineel maar hersteld door de fabrikant.

De staat waarin de goederen verkeren wordt vermeld in de beschrijving van het product in het Engels of Nederlands. Mocht dit niet zo zijn of indien u verdere informatie wenst te verkrijgen over een "B-stock" product, kunt u ons telefonisch bereiken op +31 (0)208 908 003 of een e-mail sturen naar info@expansys.nl.

4.0 Betaling

Als de Klant per creditcard betaalt, wordt het bedrag pas van de creditcard afgeschreven als de producten worden verzonden. Indien de verzending uit meerdere delen bestaat, wordt alleen het bedrag van de verzonden producten afgeschreven. EXPANSYS behoudt het recht om een bestelling te weigeren.

4.1 Betaalwijze

De Klant kan kiezen voor volgende betaalmethodes:

4.1.1 Creditcard (Mastercard, Visa)

Voor een bedrag boven de 1000 euro is het betalen per bankoverschrijving verplicht.

4.1.2 American Express

4.1.3 Bankoverschrijving

4.1.4. Onder rembours: indien deze wijze van betaling beschikbaar is, dient u het bedrag te betalen aan de bezorger.

4.1.5 PayPal

Voor een bedrag boven de 1000 euro is het betalen per bankoverschrijving verplicht.

Betalingen via PayPal zullen worden verwerkt in euro. De toe te passen wisselkoers is voor de rekening van de klant.

Opmerking:
Volgens het beleid van Mastercard en Visa dient u te kiezen tussen hun omrekenmethode of die van PayPal. Indien u kiest voor de omrekenmethode van PayPal, kunt u Mastercard of Visa niet aansprakelijk stellen voor een eventueel probleem in verband met deze omrekening.

Gezien PayPal geen valutahandelaar is, dienen wij derhalve vreemde valuta's te kopen bij onze bank. PayPal ontvangt (tweemaal per dag) een groothandelskoers en verhoogt deze met een marge van 2,5% om de particuliere wisselkoers te kunnen bepalen die geldt voor klanten die een transactie uitvoeren waar een valutaomrekening van toepassing is.

De Klant verzekert EXPANSYS dat hij/zij over de nodige autoriteit beschikt om de gekozen betaalwijze toe te passen. 

4.2 Niet nakomen van betalingsverplichtingen

EXPANSYS behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of een bestelling niet te leveren indien de Klant heeft nagelaten een eerdere bestelling volledig of gedeeltelijk te betalen, of in geval van een juridisch geschil met de Klant. 

4.3 Anti-fraude controle

Uit veiligheidsoverwegingen is informatie met betrekking tot de bestelling van een Klant onderworpen aan anti-fraude controle (op creditcards en andere betaalwijzes). De door de Klant gegeven informatie is bestemd voor EXPANSYS. Het niet verstrekken van deze informatie heeft als gevolg dat de transactie niet kan worden gerealiseerd. Als vanwege frauduleus gebruik van een creditcard of andere betaalwijze de bestelling niet wordt betaald, worden de gegevens met betrekking tot de bestelling en het niet betalen ervan in een bestand geregistreerd. Alle verdachte of afwijkende verklaringen zijn tevens onderworpen aan deze specifieke anti-fraude behandeling. Conform de Franse wet inzake informatietechnologie en burgerlijke vrijheden van 6 januari 1978 heeft de Klant op elk moment toegang en het recht om gegevens aan te passen of zich ertegen te verzetten door het schrijven van een brief met geldig legitimatiebewijs, gericht aan de onderneming EXPANSYS. 

Bovendien kan EXPANSYS de Klant verzoeken om aanvullende documenten te verstrekken om de bestelling te kunnen verwerken zoals een bewijs van adres, een geldig legitimatiebewijs...

4.4 Behoud van eigendom

Het eigendom van het product berust bij de onderneming EXPANSYS totdat het geleverde product geheel werd betaald door de Klant. Dit neemt niet weg dat zodra de levering is uitgevoerd, het risico op verlies en slijtage van het product bij de Klant ligt.

4.5 Zakelijke klant

Indien u een zakelijke klant bent bij EXPANSYS, kunt u een specifiek betalingstermijn overeenkomen met de dienst verantwoordelijk voor zakelijke klanten. Tot een dergelijk termijn wordt uitdrukkelijk overeengekomen door beide Partijen. De verschillende betalingstermijnen zijn:

- bij levering van de goederen
- 15 dagen na de facturatiedatum
- 30 dagen na de facturatiedatum
Voor alle achterstallige betalingen wordt een rente in werking gebracht van 2% per maand, dagelijks berekend.

5.0 Factuur

Het door de klant online ingevulde bestelformulier kan niet als factuur worden beschouwd. Ongeacht de aankoop- of betaalmethode, ontvangt de Klant zijn factuur per e-mail in PDF-formaat als bijlage van de verzendbevestigingsemail. De Klant is verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. Deze zal ook op de factuur verschijnen. Na verzending zal er door EXPANSYS geen wijziging op de factuur meer worden aangebracht. Een digitale kopie van elke factuur wordt geregistreerd in de gegevensbank van EXPANSYS.

 

6.0 Termijnen

6.1 Verwerkingstijd

Bestellingen via internet worden van maandag tot en met vrijdag geleidelijk geïdentificeerd en verwerkt. De verwerkingstermijn van de bestelling varieert naargelang de gekozen betaalmethode (de Klant moet bijvoorbeeld rekening houden met de tijd die nodig is om bankoverschrijvingen te verwerken), de productbeschikbaarheid en de interne procedures van de onderneming. De verwerkingstijd kan dus variëren van enkele minuten tot enkele dagen.

6.2 Verzendtijd

De verzendtijd hangt af van de koeriersdienst die door de Klant werd gekozen. EXPANSYS wenst de Klant te informeren dat de weergegeven geschatte levertijden overeenkomen met de levertijden aangekondigd door de koeriersdienst. 

EXPANSYS laat weten dat de levertijden geen rekening houden met zon- en feestdagen en dat de verzendtijd ook afhangt van de juistheid van het adres dat door de Klant werd opgegeven en zijn/haar beschikbaarheid op de dag van levering. 

Dit termijn wordt nogmaals aan de Klant herhaald op de bestelbon op het moment dat een bestelling wordt geplaatst. 

6.3 Levertijd

Als de bestelde producten op voorraad zijn bij EXPANSYS, is de levertijd gelijk aan de verwerkingstijd plus de verzendtijd. Als de bestelde producten niet op voorraad zijn bij EXPANSYS, moet bij de verwerkings- en verzendtijd ook nog de tijd worden opgeteld die nodig is om de producten op voorraad te krijgen. 

Als de oorspronkelijk aangegeven levertijd wordt overschreden, zal de Klant op de hoogte worden gesteld van een nieuwe levertijd zodra EXPANSYS hierover is geïnformeerd. De Klant heeft dan eventueel de keuze om de bestelling te annuleren en/of een terugbetaling (voor de betalingen per bankoverschrijving) te krijgen.

 

7.0 Verzending

Voor meer informatie wat betreft de verzendkosten, klik hier.

7.1 Verpakking

Bestelde producten worden verpakt conform de norm voor standaardverpakkingen. De gebruikte procedures en technieken zijn evolutief in het kader van algemene optimalisering van de verpakking en doelen op klanttevredenheid. 

7.2 Bevestiging

Mits het e-mailadres correct werd opgegeven, ontvangt de Klant na het plaatsen van een bestelling een automatisch verzonden e-mail om hem/haar op de hoogte te stellen van de verzending. 

7.3 Volgen van het pakket

Een nummer waarmee het verzonden pakket kan worden gevolgd is aan het eind van de dag beschikbaar op de statuspagina van het pakket. Met behulp van dit 'track and trace'-nummer kan de Klant zijn/haar pakket volgen op de website van de koeriersdienst. Het volgen van een pakket is afhankelijk van de gekozen koeriersdienst en valt onder zijn verantwoordelijkheid. EXPANSYS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten op de website van de koeriersdienst noch voor technische problemen die de Klant beletten het pakket te volgen. 

7.4 Transport

EXPANSYS werkt samen met verschillende koeriersdiensten. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om een koeriersdienst te kiezen tijdens het bestellen. Niet elke koeriersdienst levert op dezelfde plaats. Afhankelijk van het afleveradres is de keuzemogelijkheid dus niet dezelfde. Ook niet elke koeriersdienst aanvaardt de betaalwijze onder rembours. De keuzemogelijkheid kan ook verschillen naargelang het totaalbedrag van de bestelling of het aantal te leveren pakjes. 

 

8.0 Aflevering

8.1 Afleveradres

De producten worden afgeleverd op het adres dat door de Klant werd ingevuld op het bestelformulier. Indien het afleveradres verschilt van het facturatieadres, kan de Klant deze beide vermelden op het bestelformulier en wordt het pakket afgeleverd op het aangeduide afleveradres. 

8.2 Afwezigheid van de Klant op dag van aflevering

Afhankelijk van de omstandigheden en het beleid van de koeriersdienst, kan de Klant bij afwezigheid een kennisgeving van doorgang in de brievenbus krijgen, waarin hij/zij wordt verzocht contact op te nemen met de post of de dichtstbijzijnde opslagruimte, of met de koeriersdienst voor een volgende afspraak. Dit wordt meestal ook op de website van de transporteur vermeld. Het kan gebeuren dat de Klant geen kennisgevingsbericht heeft gevonden. Het is dan zijn/haar verantwoordelijkheid om het pakket online te volgen en goed geïnformeerd te blijven over de situatie.

8.3 Late bezorging

Het kan voorkomen dat een pakket niet wordt geleverd binnen het afgesproken termijn. Indien het pakket per post wordt geleverd, dient de Klant eerst zijn/haar postkantoor te contacteren: leveringen onder rembours worden vaak opgeslagen in uw postkantoor, waar ze kunnen worden afgehaald met een identiteitskaart. In ieder geval, indien de vertraging te lang duurt (of het nu om een levering per post of door een koeriersdienst gaat) kan de Klant contact opnemen met EXPANSYS om een onderzoek op te starten en de locatie van het pakket vast te stellen en zo een eventueel verlies uitsluiten.

8.4 Verlies van het pakket

Indien een dergelijke situatie zich voordoet, dient EXPANSYS de termijnen te respecteren die werden aangegeven door de post of koeriersdienst met betrekking tot een verklaring van verlies en restitutie. Dit houdt in dat ook de Klant deze termijnen moet respecteren:

- de Klant kan een pakket opgeven als verloren bij EXPANSYS vanaf de 10e dag en tot en met de 30e dag na het ontvangen van een verzendbevestiging per e-mail. Na verloop van dit termijn kan geen enkele klacht worden ingediend. 

- indien de Klant zijn/haar pakket als verloren heeft verklaard binnen het hierboven aangegeven termijn, zal EXPANSYS een claim indienen bij de koeriersdienst. Het is mogelijk dat EXPANSYS hiervoor de nodige documenten vraagt aan de Klant. De Klant wordt verzocht om deze zo snel mogelijk te voorzien.

- Uiteindelijk zal de koeriersdienst een definitieve reactie op de klacht geven binnen 1 à 3 weken. Er zijn 2 types antwoorden mogelijk: ofwel is het pakket terecht en wordt het, volgens de standaardprocedure, alsnog naar de Klant gestuurd; ofwel wordt het pakket als verloren verklaard door de transporteur. In dat geval zal EXPANSYS de Klant informeren en, volgens de wensen van de Klant, een tweede zending van de bestelling regelen of het gefactureerd bedrag restitueren.

8.5 Ontvangst van het pakket

Bij levering moet de ontvanger voor de pakketten tekenen (behalve voor levering per reguliere post). Alle pakketten worden in kartonnen dozen met beschermingsmateriaal of in luchtkussenenveloppen verzonden. De Klant dient het pakket bij aankomst te controleren en in geval van gedeeltelijke of volledige beschadiging dit aan te geven op de vrachtbrief van de transporteur. Zonder zulke aangiftes wordt het pakket beschouwd als geleverd in goede staat en kan er geen bezwaar meer worden gemaakt bij EXPANSYS. Wij willen de ontvanger eraan herinneren dat, indien hij/zij een klacht wil indienen bij de koeriersdienst, dit dient te gebeuren binnen de 3 dagen (feestdagen niet inbegrepen) na levering per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Elk product dat wordt teruggestuurd naar EXPANSYS omdat de Klant het niet heeft opgehaald of het niet door de koeriersdienst bij de Klant konden worden geleverd, kan op kosten van de Klant opnieuw naar de Klant worden verzonden.

8.6 Verkeerde aflevering

Bij ontvangst van het pakket moet de Klant telefonisch, per fax, per post of per e-mail EXPANSYS op de hoogte stellen dat de ontvangen producten voor wat betreft aard, kwaliteit of hoeveelheid niet overeenkomen met wat besteld en gefactureerd werd. Elk bezwaar dient te worden ingediend voor 10 uur de werkdag na levering. Elk bezwaar dat niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, kan niet in behandeling worden genomen en EXPANSYS kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

8.7 Staking of geval van overmacht

In het geval van stakingen bij de koeriersdienst of een ander geval van overmacht waarop EXPANSYS geen invloed heeft en die de levering van het pakket vertragen, zal het bedrijf EXPANSYS ernaar streven om de Klant geïnformeerd te houden over de situatie en de status van de zending.

8.8 Expertcontrole en plaatselijke wetgeving

Klanten moeten bij de desbetreffende autoriteiten in hun land informatie inwinnen over de voorwaarden voor het importeren van de bestelde producten. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de benodigde verklaring(en) af te geven en/of betaling(en) uit te voeren aan de betreffende autoriteiten in het land waar hij/zij woonachtig is. De Klant moet alle vragen over de rechtsgeldigheid betreffende het importeren of gebruiken van de bestelde producten of diensten richten aan de betreffende autoriteiten. De Klant moet controleren of de technische specificaties die door de fabrikant zijn verstrekt, conform zijn aan de wetgeving van het land waarin hij/zij woonachtig is. EXPANSYS kan niet aansprakelijk worden gesteld als de Klant de wetgeving van het land waarin de producten worden geïmporteerd niet respecteert.  

9.0 Retourzendingen

Terugzending binnen de 14 dagen na aankoop

Terugzending na 14 dagen na aankoop

(onder fabrieksgarantie)

Belangrijke informatie: Indien de Klant een product opstuurt voor reparatie naar EXPANSYS of rechtstreeks naar de fabrikant of een geautoriseerd servicecentrum, of het toestel nu onder het garantietermijn valt of niet, als een defect wordt vastgesteld dat niet onder productgarantie valt, zal het servicecentrum een offerte opmaken wat, indien de offerte niet wordt aanvaard, verplichte verwerkingskosten inhoudt. EXPANSYS staat hier los van. Deze verwerkingskosten gaan integraal naar het servicecentrum. Deze kosten bedragen gemiddeld € 35.
Indien een product binnen het jaar niet wordt teruggeëist, wordt het eigendom overgedragen aan EXPANSYS.

 

9.1 Procedures en algemene voorwaarden voor retourzendingen

9.1.1 Voorwaarden

Een product wordt samen met zijn accessoires beschouwd als één geheel. Als de Klant een bundel heeft besteld en niet tevreden is met één van de onderdelen van het geleverde pakket, dient het pakket in zijn geheel te worden teruggestuurd. EXPANSYS behoudt zich het recht om onvolledige pakketten terug te sturen naar de Klant. 

9.1.2 Procedure - verpakken van het product

Voordat de Klant een product terugstuurt, moet hij/zij hier EXPANSYS eerst telefonisch, via e-mail, per fax of post  over informeren. De Klant beschikt over een bepaald termijn om contact op te nemen met de klantenservice van EXPANSYS, afhankelijk van de reden voor retourzending. Meer details vindt u onder paragraaf 9.2 en verder. De retouraanvraag dient te worden ingediend bij de klantenservice, die de Klant een retournummer (RMA-nummer) zal geven. Als de klant over een RMA-nummer beschikt, dient het product naar het aangegeven adres te worden opgestuurd. Dit betreft het adres van ons magazijn of een servicecentrum voor de reparatie van defecte producten.

EXPANSYS raadt de Klant aan om het product op dusdanige wijze terug te sturen dat het tot ontvangst door EXPANSYS kan worden opgevolgd. Indien het pakket niet op deze wijze wordt teruggestuurd en niet op zijn bestemming aankomt, kan de Klant geen onderzoek opstarten om het pakket te lokaliseren. Een pakket dat door de Klant wordt verstuurd, valt niet onder de verantwoordelijkheid van EXPANSYS. Enkel de verzender kan een onderzoek opstarten bij de koeriersdienst.

Verpakkingsinstructies

 • Kies een verpakking die past bij de omvang van de artikelen die worden teruggezonden.
  Opgelet: indien de verpakking te groot is voor zijn inhoud, behoudt EXPANSYS het recht om de Klant slechts te vergoeden voor verzendkosten die zijn berekend op basis van een verpakking die overeenkomt met het correcte formaat van de artikelen.
 • Wikkel de artikelen in met beschermend en schokabsorberend materiaal. Zorg ervoor dat het product rondom is ingepakt, zodat het product niet niet tegen de zijkanten van het pakket kan stoten en niet in het pakket kan verschuiven. Indien u het product wilt terugsturen met materiaal dat niet bij EXPANSYS werd aangekocht (u stuurt bijvoorbeeld een printer terug met inktpatronen die u niet bij EXPANSYS heeft aangekocht), dient u hiervoor een akkoord te krijgen van de retourdienst en het artikel te vermelden op de factuur van het teruggezonden product.
  Opgelet: gelieve niets op de originele doos te schrijven. 
 • Schrijf het retournummer duidelijk op de verpakking, naast het verzendadres en de melding "RMA". Als er meerdere retournummers aan de klant zijn doorgegeven, dienen deze alle op de doos genoteerd te worden. Indien meerdere pakketten nodig zijn zijn voor de verzending, is het belangrijk dat het nummer op de verpakking overeenkomt met de inhoud.
 • Noteer het verzendadres.
 • De gegevens van de Klant dienen ook op de verpakking te staan.

Het is belangrijk om de retournummer(s) op het pakket te vermelden om de verwerking ervan te vergemakkelijken.

Belangrijk: Bij ontvangst wordt de conformiteit van het teruggezonden product en het retourmotief gecontroleerd. Indien het retourmotief ongeldig is, kan het motief worden herzien. De Klant wordt per e-mail over de verdere verwerking van zijn retourzending geïnformeerd.

De retourdienst van EXPANSYS wordt niet als expert erkend. Het is mogelijk dat een toestel dat defecten vertoont, wordt doorgegeven aan de dienst-na-verkoop van de desbetreffende fabrikant. In dat geval gelden de procedures van de fabrikant.

9.2 Retourzending van product onder fabrieksgarantie

9.2.1 Gelieve eerst de Procedures en algemene voorwaarden voor retourzendingen te lezen.

9.2.2 Indien het product later dan 30 dagen na zijn levering een defect vertoont, heeft de Klant de mogelijkheid om het product terug te zenden zodat wij het namens de Klant naar een servicecentrum kunnen doorsturen. Het is belangrijk dat de Klant er zich van bewust is dat het terugzenden van het defecte product naar EXPANSYS het verwerkingsproces van de reparatie vertraagt. 

Indien de Klant zijn product terugzendt naar EXPANSYS, dient hij rekening te houden met volgende stappen die vertraging kunnen veroorzaken:

- het versturen van het product naar EXPANSYS
- het verwerken van de retourzending door Expansys,
- het verzenden van het product naar de fabrikant,
- het verwerken van de retourzending door de fabrikant,
- het terugsturen van het herstelde product naar EXPANSYS
- het terugsturen van het product naar de klant.

EXPANSYS raadt de Klant daarom aan om in de meeste gevallen het product direct naar de fabrikant op te sturen. Hierdoor kan het verwerkingstermijn met zo'n 15 dagen worden ingekort. Hieronder vindt u alvast een lijstje met de voornaamste fabrikanten die u kunt contacteren indien nodig.

 

Manufacturer Telephone Email/Web Notes
3Com 0870 909 3266 3Com Support Login 3Com Technical Support
Actiontec Ltd 0845 658 0411 eurosupport@actiontec.com Actiontec Support UK
Axis Communications n/a Axis Support Login Axis Worldwide Support
D-Link 0208 365 8440 n/a D-Link Technical Support
Sony Ericsson 0870 523 7237 n/a Sony Ericsson Support
Fujitsu-Siemens UK 0906 863 3416 n/a Calls cost 60p a minute
Garmin EU 01794 528 493 Garmin Support Form Garmin Technical Support
Handspring UK 020 7294 0157    
HP UK 0870 608 3003   Handheld Support
HP UK 020 7512 5202   UK Support
HTC BE: +32-240-406-16 (English, Français, Nederlands)
NL: +31-207-157-310 (Nederlands)
  -
IBM UK 0870 010 2866   Microdrive Support
Inventel +33 42 17 45 45 inventel@inventel.fr  
Jabra Corporation 0800 032 7026 support@jabra.com  
Magellan GPS 0825 864 865    
Motorola 070 307 3107    
Nokia 0900 202 6055   Service Centre finder
Nokia 0870 0555 777   Technical Support
Option +32 16 317 401   Option Globetrotter PC card
Palm 020 6545389    
Parrot     Voor een retour of voor een informatie over uw bestelling, neem contact met EXPANSYS op +31 (0) 208 908 003 of +32 (0)38 080 136
Pharos +49 (0) 6331 268 497   Service Centre
Plantronics 0800 410 014    
Psion 0870 608 0680   Gold Card Technical Support
Psion 0906 554 0000   All other product support - £1.00 a minute
Sagem 020 7517 6700    
Samsung 0900 - 726 7864   Computer Division End User Support Line
Sharp 001 877 794 8675 zaurussupport@sharpsec.com Support for the Sharp Zaurus
Siemens UK 0870 5334 411    
Socket 001 510 744 2720 techsupport@socketcom.com  
Sony 0206581911   Sony Vaio Support
Symbol 0800 328 2424   Help Desk
Targus 020 7744 0330    
TDK Systems 020 8938 1063    
TomTom 020 8501007    
Toshiba UK 0800 1694 527   Storage Device Division
Als de fabrikant niet op deze lijst voorkomt, gelieve een e-mail te sturen naar info@expansys.nl of te bellen op +31 (0) 208 908 003

9.3 Retourzending onder garantie EXPANSYS.

9.3.1 Gelieve eerst de Procedures en algemene voorwaarden voor retourzendingen te lezen.

9.3.2 Indien de Klant een product wenst terug te sturen naar EXPANSYS, krijgt hij een retournummer van de klantenservice. De Klant dient het product bij voorkeur terug te sturen in zijn originele verpakking, zelfs indien deze al werd geopend. Alle bijhorende accessoires dienen ook te worden teruggestuurd (handleiding, kabels, afstandsbedieningen, garantiekaart, enz.).

De Klant dient zijn ordernummer, naam en volledig adres te noteren opdat zijn aanvraag zo snel en efficiënt mogelijk kan worden verwerkt.

9.3.3 Retourkosten

In het kader van een retour onder garantie, zijn de retourkosten te betalen door de Klant.

 

9.4 Annulatie & herroeping

9.4.1 Gelieve eerst de Procedures en algemene voorwaarden voor retourzendingen te lezen

9.4.2 Procedure

In overeenstemming met artikel 9 van de RICHTLIJN 2011/83/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD, beschikt de Consument over een herroepingstermijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag waarop hij/zij de goederen fysiek in bezit neemt, om ieder artikel die hem niet bevalt, terug te sturen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Consument EXPANSYS via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief per fax versturen naar +33 (0)897 503 378 of per e-mail naar Info@expansys.nl) op de hoogte te stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, dat beschikbaar is in het Nederlands en Frans.

Elk artikel dient te worden teruggezonden in perfecte staat en, bij voorkeur, in zijn originele verpakking – ongeacht de staat van deze laatste - om te kunnen worden doorverkocht. De Consument heeft de keuze om het teruggezonden artikel om te ruilen voor een andere referentie of om een terugbetaling te ontvangen zonder hiervoor een vergoeding te hoeven betalen, met uitzondering van de terugzendkosten. De Consument beschikt hiervoor over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om EXPANSYS in te lichten zijn bestelling te annuleren en hiervoor een RMA-nummer van de Klantenservice te ontvangen.

NB: De Consument zal de artikelen terugzenden binnen de 14 dagen vanaf de dag waarop hij/zij de beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft medegedeeld (artikel 14, paragraaf 1 van de RICHTLIJN 2011/83/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD.

Voor zover van toepassing, wordt de terugbetaling verricht onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt (artikel 13, paragraaf 1 van de RICHTLIJN 2011/83/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD). Desalniettemin, EXPANSYS kan de terugbetaling uitstellen totdat zij de artikelen heeft teruggekregen (artikel 13, paragraaf 3 van de RICHTLIJN 2011/83/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD.

BELANGRIJKE OPMERKING: Uitoefenen van het herroepingsrecht is niet mogelijk als het product teruggezonden wordt in een staat waarin het niet opnieuw verkocht kan worden.

Het artikel dient te worden teruggezonden in perfecte staat en bij voorkeur verpakt zijn in zijn originele verpakking. Het artikel moet worden teruggezonden met alle bijhorende accessories (handleiding, kabels, afstandsbediening, garantiebewijs, CD met software enz…). Indien het artikel niet aan deze voorwaarden voldoet, zal het op kosten van de Consument naar hem worden teruggestuurd.

Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt elk artikel op kosten van de Consument naar hem teruggestuurd.

EXPANSYS kan een boete toepassen voor waardeverlies van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen.

9.4.3 Specifieke voorwaarden die het herroepingsrecht verhinderen

Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • goederen die gekopieerd kunnen worden (Multimedia-apparaten, cd’s, dvd’s, software, spellen,…) indien de terugzending werd aangevraagd na de 7 dagen na levering en/of wanneer de originele verpakking werd geopend, ontzegeld, beschadigd, beschreven en/of het artikel werd gebruikt;
 • opnameapparatuur ( spelconsoles, videokaarten, MP3-spelers, mobiele telefoons, harde schijven, USB- sticks, geheugenkaarten) indien de terugzending werd aangevraagd na de deadline en/of wanneer de originele verpakking werd geopend, ontzegeld, beschadigd of beschreven en/of het product geïnstalleerd is of werd gebruikt ;
 • boeken: indien de terugzending werd aangevraagd na de 7 dagen na levering en/of het boek werd beschadigd, gescheurd, ezelsoren bevat…;
 • “abstracte” of softwareproducten (zoals downloads);
 • dienstovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij/zij het herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van verzegelde audio- en video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken ;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de Consument en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest.

9.4.4 Procedure van retourzendingen in het kader van herroeping

Zodra EXPANSYS het pakket heeft ontvangen en goedgekeurd, en naar gelang de aard van het artikel, de beschikbare voorraad en de wensen van de Consument, zal EXPANSYS de Consument de keuze aanbieden om het oorspronkelijke artikel in te wisselen voor een ander artikel met dezelfde waarde.

Anders zal EXPANSYS overgaan tot een terugbetaling, onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderzijds heeft ingestemd en met dien verstande dat voor de Consument als gevolg van zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Dit bedrag komt overeen met het totale bedrag van de bestelling (artikel(s) + verzendkosten indien de bestelling bestaat uit één enkel item of alle items uit de bestelling worden teruggestuurd).

De prijs van gebruikte items (zoals videotapes, inktpatronen, batterijen, printpapier, projectorlamp,… lijst niet compleet), beschadigde artikels ( beschadigde lenscover, handleiding waarop is geschreven ,… lijst niet compleet) of ontbrekende artikels (UK-EU stekker adapter, stylussen, geheugenkaarten... lijst niet compleet) worden door EXPANSYS naar eigen goeddunken van het retourbedrag afgetrokken.

9.4.5 Terugzendkosten in een context van herroeping

De terugzendkosten zijn te betalen door de Klant.

EXPANSYS biedt de Klant een pickup service tegen preferentiële prijzen: dit bedrag komt overeen met dat van een express levering (klik hier voor een tabel).

9.5 Retour wegens defect bij ontvangst

9.5.1 Gelieve eerst de Procedures en algemene voorwaarden voor retourzendingen te lezen.

9.5.2 Procedure 

De Klant dient EXPANSYS te informeren voor 10 uur de werkdag volgend op de dag van levering dat hij/zij een defect product heeft ontvangen. Bij het indienen van een retouraanvraag dient de Klant zo nauwkeurig mogelijk het defect te beschrijven.  Bepaalde fabrikanten ondersteunen dit soort problemen en onderhandelen direct met de Consument. In een dergelijk geval, zullen de nodige contactgegevens en procedures om contact te nemen met de fabrikant, aan de Klant worden doorgegeven. De Klant zal dan contact moeten opnemen met de fabrikant, die na de vaststelling van een panne, zal overgaan tot een standaard omruiling van het product. Voor de andere merken zal EXPANSYS de Klant een retournummer geven, waarmee het product in zijn originele verpakking kan worden teruggestuurd, zelfs als de verpakking al werd geopend. Alle originele accessoires dienen ook te worden teruggestuurd (handleidingen, kabels, afstandsbedieningen, garantiekaart enz.). Om ervoor te zorgen dat de aanvraag goed wordt verwerkt, dient de Klant het ordernummer, naam en adresgegevens door te geven.

Opgelet: Alleen de producten die door de fabrikant als defect bij levering worden beschouwd, worden aanvaard. Zo niet dan zal het product retour verzonden worden naar de Klant of aan een andere reden worden verwerkt.

9.5.3 Uitzonderingen

 1. Producten die niet als defect bij ontvangst worden beschouwd na diagnose van de deskundigen of een technisch servicecentrum.
 2. Defect ontstaan na verkeerd gebruik van het product.
 3. Producten die werden geopend of uiteen gehaald.
 4. Schade, een defect, beschadiging of gebreken toegeschreven aan externe oorsprong.
 5. Instellingen die door de Consument kunnen worden aangepast zonder het toestel uiteen te halen (bijv. beeldinstellingen, contrasten,...)
 6. Defect ontstaan na reparatie die werd uitgevoerd door elk ander persoon dan de aangeduide hersteller van de fabrikant.
 7. Defect ontstaan door corrosie, oxydatie, verkeerde verbinding of probleem met stroomtoevoer.
 8. Defect ontstaan door een probleem met stroomtoevoer, waarbij het defect extern werd veroorzaakt en niet door een interne fout van de lader. (bijv. aansluiting op een defect stopcontact). 

9.5.4 Verwerking van retourzendingen wegens defect bij ontvangst

Voor artikelen waarvan de fabrikant zelf de retourzendingen verwerkt, dient de Klant het verzoek om retourzending direct aan de fabrikant te richten. Deze zal, afhankelijk van de omstandigheden en na het bevestigen van het defect, een reparatie uitvoeren of een standaardvervanging van het product aanbieden. Voor de overige retourzendingen wegens defect bij ontvangst, zal EXPANSYS na ontvangst en goedkeuring van de terugzending, afhankelijk van de aard van het product, de voorraad en de wensen van de Klant, de mogelijkheid bieden om het oorspronkelijke product om te ruilen voor een ander product van dezelfde waarde.

Indien dit niet van toepassing is, wordt een creditnota opgemaakt voor het totale bedrag van de bestelling (de waarde van het product + verzendkosten indien de bestelling slechts het teruggezonden product wegens defect betreft).

Indien de Klant kiest voor een terugbetaling, en op voorwaarde dat aan voorafgaande eisen wordt voldaan, zal de waarde van de terugbetaling berekend worden op basis van de waarde van het product + de verzendkosten indien de bestelling slechts het teruggezonden product betreft. Deze terugbetaling zal binnen de 30 dagen na ontvangst van het product worden uitgevoerd door EXPANSYS. 

9.5.5 Kosten voor retourzending

Zodra het pakket door EXPANSYS is ontvangen en aanvaard, en de kosten voor de retourzending gekend zijn, zal EXPANSYS een creditnota opstellen voor een bedrag ter hoogte van deze kosten. Indien deze kosten voor een retourzending niet zijn gekend, wordt de Klant verzocht een bewijs voor te leggen van de gemaakte kosten, zodat hiervoor een creditnota kan worden opgesteld.

In een aantal situaties, kan EXPANSYS de Klant aanbieden om het pakket te laten afhalen door zijn koerier.

Opmerking: 

Indien de Klant ervoor kiest om het pakket zelf retour te zenden, kan EXPANSYS de retourkosten terugbetalen indien aan de voorwaarden is voldaan. Het maximale bedrag voor een terugbetaling bedraagt niet meer dan € 20 incl. BTW. 

 

9.6 Retourzending wegens verkeerd product

9.6.1 Gelieve eerst de Procedures en algemene voorwaarden voor retourzendingen te lezen.

9.6.2 Verwerking van retourzendingen

De Klant heeft 15 dagen de tijd om aan EXPANSYS door te geven dat het ontvangen product niet overeenkomt met de bestelling: compatibiliteit, referentiefout, afmetingen, kleur, technische eigenschappen, compleet ander artikel... zodat de klantenservice een retournummer kan aanmaken. Het product dient in goede staat retour worden gestuurd in de originele verpakking, zelfs als deze werd geopend, en moet voorzien zijn van alle bijhorende accessoires (kabels, handleidingen, CD's enz...).

Om de aanvraag efficiënt te kunnen verwerken, dient de Klant het ordernummer, naam en volledige adresgegevens te vermelden. 

9.6.3 Procedure

Zodra EXPANSYS het pakket heeft ontvangen en goedgekeurd, en naar gelang de aard van het artikel, de beschikbare voorraad en de wensen van de Klant, zal EXPANSYS de Klant de keuze aanbieden om het oorspronkelijk bestelde artikel terug op te sturen, of na goedkeuring in te wisselen voor een ander artikel met equivalente karakteristieken. Anders zal worden overgegaan tot een terugbetaling. Dit bedrag komt overeen met het totale bedrag van de bestelling (artikel(s) + verzendkosten indien de bestelling bestaat uit één enkel item of alle items uit de bestelling worden teruggestuurd).

De prijs van gebruikte items (zoals videotapes, inktpatronen, batterijen, printpapier, projectorlamp,… lijst niet compleet), beschadigde artikels ( beschadigde lenscover, handleiding waarop is geschreven ,… lijst niet compleet) of ontbrekende artikels (adapters...lijst niet compleet) wordt door EXPANSYS naar eigen goeddunken van het retourbedrag afgetrokken.

Indien de Klant kiest voor een terugbetaling, en op voorwaarde dat aan voorafgaande eisen wordt voldaan, zal een terugbetaling binnen de 30 dagen na ontvangst van het product worden uitgevoerd door EXPANSYS. 

9.6.4 Kosten voor retourzending

Zodra het pakket door EXPANSYS is ontvangen en aanvaard, en de kosten voor de retourzending gekend zijn, zal EXPANSYS een creditnota opstellen voor een bedrag ter hoogte van deze kosten. Indien deze kosten voor een retourzending niet zijn gekend, wordt de Klant verzocht een bewijs voor te leggen van de gemaakte kosten, zodat hiervoor een creditnota kan worden opgesteld.

In een aantal situaties, kan EXPANSYS de Klant aanbieden om het pakket te laten afhalen door zijn koerier.

Opmerking: 

Indien de Klant ervoor kiest om het pakket zelf retour te zenden, kan EXPANSYS de retourkosten terugbetalen indien aan de voorwaarden is voldaan. Het maximale bedrag voor een terugbetaling bedraagt niet meer dan € 20 incl. BTW. 

In een aantal situaties, kan EXPANSYS de Klant aanbieden om het pakket te laten afhalen door zijn koerier.

 

10.0 Vertrouwelijkheid van de gegevens en respect van privacy

10.1

Wanneer u een bestelling plaatst, wordt er vertrouwelijke informatie doorgegeven aan EXPANSYS. Deze informatie wordt eigendom van EXPANSYS, en zal niet aan derden worden gecommuniceerd.

10.2

EXPANSYS stuurt Klanten geen e-mails behalve als dat noodzakelijk is voor het verwerken van bestellingen. Uw e-mailadres zal niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden. 

10.3

Wij proberen u een service te leveren van superieure kwaliteit tegen de best mogelijke prijs. Wij behouden daarom het recht om onze procedures op elk moment aan te passen. 

10.4

Alle informatie werd op legale wijze verkregen en is conform aan de Franse wet betreffende Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978.

10.5

Als u onze aanbiedingen per post of per e-mail wilt ontvangen, gelieve uw adres of e-mailadres te sturen naar  info@expansys.nl.

10.6

Conform de Franse wet betreffende Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 (Loi Informatique et Libertés, Norme Simplifiée N°48, NS-048 Gestion des fichiers de clients et de prospects - n° de déclaration 1349693), willen wij er u op wijzen dat de door u gegeven informatie door onze interne diensten wordt gebruikt en u het recht heeft uw persoonlijke gegevens aan te passen. Hiervoor vragen wij een identiteitsbewijs. De gegevens zullen binnen 30 dagen na uw aanvraag worden verstrekt.

10.7

Indien u vragen heeft over de vertrouwelijkheid van de informatie, gelieve dan contact met ons op te nemen via e-mail op  info@expansys.nl

 

11.0 Beveiliging

11.1

De webpagina waarop bestellingen worden verwerkt, zijn beveiligd door middel van een 1024 bit-certificaat.

11.2

Indien u vragen heeft over de beveiliging bij EXPANSYS, kunt u contact met ons opnemen op: info@expansys.nl

11.3

Wij zullen alle voorzorgsmaatregelen nemen om uw bestelgegevens en betaling te beveiligen maar, met uitzondering van nalatigheid door EXPANSYS, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die optreden als gevolg van niet toegelaten toegang tot de door de Klant gegeven informatie.

12.0 Aansprakelijkheid

De onderneming EXPANSYS wordt ontheven van zijn leveringsplichten in het geval van overmacht. EXPANSYS raadt de Klant aan om alvorens het product naar de retourdienst of dienst-na-verkoop te sturen, te controleren dat er geen gegevens (foto's, video's, muziek enz.) op het apparaat achterblijven. EXPANSYS kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze gegevens verloren gaan. EXPANSYS wijst alle verantwoordelijkheid af voor misbruik of verkeerd gebruik van de producten die de Klant heeft besteld. De producten die door EXPANSYS worden verkocht, vallen over het algemeen onder een garantie die uitsluitend door de fabrikant wordt gewaarborgd, waarvan de voorwaarden staan vermeld in de garantiebrochure die bij het product wordt geleverd of in de online algemene voorwaarden van de fabrikant. 

Als de Klant een bedrijf is of als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor zakelijk gebruik, kan EXPANSYS niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van het gebruik van een product in het kader van de professionele activiteit van de klant. De aansprakelijkheid van EXPANSYS is beperkt tot de prijs die voor de aangekochte producten werd betaald.

Als een product deels of geheel niet gebruikt kan worden of niet werkt vanwege incompabiliteit van de software of hardware, kan dit niet leiden tot een financiële compensatie of terugbetaling noch kan EXPANSYS aansprakelijk worden gesteld. 

De websites die op directe of indirecte wijze met de sites (www.expansys.nl, www.expansys.be) van EXPANSYS zijn verbonden worden niet beheerd door EXPANSYS. Als gevolg daarvan kan EXPANSYS niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op deze websites staat vermeld. Links naar websites van derde partijen zijn louter verstrekt voor het comfort van de Klant. EXPANSYS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de inhoud. 

13.0 Satelliet apparaten

Aansprakelijkheidsbeperking aangaande het gebruik van satelliettelefoons en apparaten: satelliet telefoons/telecommunicatie, apparaten/schermen (allen een 'apparaat') moeten direct gericht worden op de relevante satelliet om goed te kunnen functioneren. Hierdoor kunnen dit soort apparaten niet in gebouwen of in auto's gebruikt worden. Het is ook niet aan te raden om satelliettelefoons en apparaten te gebruiken in een omgeving met veel bomen, heuvels, bergen, gebouwen of andersoort structuren of geografische elementen in de directe omgeving.

Apparaten maken geen deel uit van enig terrestrisch, mobiel of ander telecommunicatie netwerk van enig land en als gevolg hiervan - behalve in extreem gelimiteerde omstandigheden die niet gegarandeerd kunnen worden - kunt u geen noodnummers als 911, 112, 999 (ambulance, brandweer, politie, reddingswerkers in de bergen, kustwacht ed...) bellen. U dient alternatieve maatregelen te treffen om er zeker van te zijn noodhulp te kunnen bereiken indien nodig.

Als gebruiker van een apparaat dient u alle regels en wetten na te leven van het land waarin u het apparaat gebruikt en indien nodig alle licenties en permissies aan te schaffen die van toepassing zijn.

Expansys is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van enige licentie of permissie of goedkeuring van enige gouvermentele of andersoortige instelling die nodig of verplicht is bij het gebruik van het apparaat.

Expansys stelt zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor operationele beperkingen, kosten voor de douane, licenties of permissies om gebuik te maken van het apparaat dat u bij Expansys heeft gekocht (hieronder vallen onder andere eveneens boetes en verlies in geval van inbeslagneming van het apparaat) of betrokkenheid indien u het apparaat gebruikt of bij u draagt in landen of gebieden waar dit verboden is).

Expansys raadt u aan voor vertrek of gebruik van het apparaat de ambassade, de Hoge Commissie of de Handelscommissie van het desbetreffende land te benaderen.

Het gebruik van enige SIMkaart die bij het apparaat geleverd wordt, valt onder uw eigen risico en aansprakelijkheid en is onderhevig aan de algemende voorwaarden van de SIMkaart netwerkbeheerder, Expansys neemt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid op zich die hierop betrekking heeft.

VERSIE VAN 27/10/2015